Fourth Grade

B Frey . Allison Thomas
Brysen Frey
 
Kimberly Obenhaus
 
Allison Thomas
 
Lauren Trapp  
.
Lauren Trapp
 
 

 
Tammy Wheatley
 
 
Jurek   Lantelme
Terri Jurek
Co-Teach
 
Melinda Lantelme
Co-Teach